วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

LINUX

รู้จักลีนุกซ์ (Linux Operation Systems)
ลีนุกซ์ถือกำเนิดขึ้นในฟินแลนด์ ปี คศ. 1991 โดยลีนุส โทรวัลด์ส (Linus Torvalds) นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ในมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ โดยได้พัฒนามาจากระบบปฏิบัติการ Minix ที่เป็นระบบยูนิกซ์(Unix)บนพีซีในขณะนั้น ซึ่งตอนแรกเป็นเพียงโครงงานที่เขาทำส่งอาจารย์สมัยเรียนปริญญาตรีเท่านั้น แต่ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาต่อ เขาก็ได้ทำการชักชวนให้นักพัฒนาโปรแกรมอื่นๆมาช่วยทำการพัฒนาลีนุกซ์ ซึ่งความร่วมมือส่วนใหญ่ก็จะเป็นความร่วมมือผ่านทางอินเทอร์เนต โดยลีนุสจะเป็นคนรวบรวมโปรแกรมที่ผู้พัฒนาต่างๆ ได้ร่วมกันทำการพัฒนาขึ้นมาและแจกจ่ายให้ทดลองใช้เพื่อทดสอบหาข้อบกพร่อง และทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตทั้งหมด ปัจจุบันพัฒนา มาถึงรุ่น 2.4(kernel 2.4) และจะพัฒนาต่อไป อย่างไม่หยุดยั้งเพราะลีนุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการที่เปิดเผยต้นฉบับโปรแกรม(Source Code) ทำให้เราสามารถแก้ไขปรับปรุงด้วยตัวเราเอง ถ้าเรามีความรู้หรือสามารถเขียนโปรแกรมนั้นได้

ลีนุกซ์ (LINUX) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท ระบบปฏิบัติการ ตระกูลหนึ่ง ระบบปฏิบัติการที่เราคุ้นเคยกันมาก่อน คือ Dos, Windows 3.11, Window95, Windows98, Unix ลีนุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการประเภท Unix หรืออาจเรียกว่ายูนิกซ์โคลนที่ใช้งานบนเครื่อง PC แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานบนเครื่อง PC เพียงอย่างเดียว สามารถใช้งานได้บนเครื่องตระกูลอื่นด้วย เช่น Sun Sparc, Macintosh ฯลฯ
โปรแกรมระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ประกอบด้วย
1. ตัวระบบปฏิบัติการ หรือเคอร์เนล (kernel)
2. ไลบรารีของระบบ
3. ยูทิลิตี้ของระบบ และการจัดการระบบ
ตัวระบบปฏิบัติการ (kernel)
ทำหน้าทีหลักในการจัดการทรัพยากรต่างๆของระบบ เช่นหน่วยความจำ การจัดคิวสำหรับโปรแกรมต่างๆ การจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ซีดีรอม การ์ดแลนด์ พอร์ตอนุกรม พอร์ตขนาน การ์ดพีซีไอ การ์ดแสดงผล ฮาร์ดดิสก์ รวมถึงการจัดระบบแฟ้มข้อมูล เคอร์เนลเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.kernel.org/
ไลบรารีของระบบ
เป็นที่เก็บรวบรวมฟังก์ชันมาตรฐานที่ใช้ติดต่อกับเคอร์เนล ทำให้โปรแกรมที่ไปติดต่อกับระบบผ่านฟังก์ชันมาตรฐานเหล่านี้
ยูทิลลิตี้ของระบบ และการจัดการระบบ
ส่วนนี้ประกอบด้วยโปรแกรมที่ทำหน้าที่จัดการระบบในส่วนต่างๆ เช่นระบบไฟล์ ผู้ใช้งานระบบ โมดูล ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเน็ตเวิร์กฯลฯ
โปรแกรมต่างๆบนระบบลีนุกซ์(Linux OS & Application at on)
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์มีโปรแกรมซึ่งทำงานบนระบบเช่นเดียวกับระบบอื่นๆ ทั้งที่เป็นซอฟแวร์บริหารจัดการระบบภายใน, บริหารจัดการเอกสาร, สำนักงาน, งานนำเสนอ, ป้องกันและรักษาความปลอดภัย, บันเทิง, กราฟิกรูปภาพ, มัลติมีเดีย, พิมพ์เอกสารและไดรเวอร์ต่าง ทั้งนี้ ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ มีส่วนจัดการอันลอกแบบจากระบบยูนิกซ์ จึงก่อให้เกิดเสถียรภาพเนื่องจากการทำงานเป็นระยะยาวนานกว่าระบบอื่นๆ
โปรแกรมบนระบบลีนุกซ์แยกตามประเภท ดังนี้ลีนุกซ์เข้ามาในประเทศไทยเมื่อใด ไม่ปรากฎแน่ชัดเท่าที่มีข้อมูลจากบรรดาผู้ใช้รุ่นเก่าคาดว่าเข้ามาพร้อมๆกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระดับเครือข่ายหรือก่อนหน้านั้น แต่มีในระดับอุดมศึกษาแล้วจึงแพร่สู่ประชาชนทั่วไป เพียงในขั้นต้นลีนุกซ์เป็นที่นิยมเฉพาะโปรแกรมเมอร์หรือผู้ใช้ระดับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพราะลีนุกซ์เป็นระบบยูนิกซ์โคลน (ยูนิกซ์เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือServer)
ลีนุกซ์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท ระบบปฏิบัติการ ตระกูลหนึ่ง ระบบปฏิบัติการที่เราคุ้นเคยกันมาก่อน คือ Dos, Windows 3.11, Window95, Windows98, Unix ลีนุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการประเภท Unix หรืออาจเรียกว่ายูนิกซ์โคลนที่ใช้งานบนเครื่อง PC แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานบนเครื่อง PC เพียงอย่างเดียว สามารถใช้งานได้บนเครื่องตระกูลอื่นด้วย เช่น Sun Sparc, Macintosh ฯลฯ
สายพันธุ์ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Distribution) ดังนี้
1. แมนเดรคซอฟท์ (LinuxManDrake)
2. เรดแฮดลีนุกซ์ (LinuxRedHat)
3. ซูซี่ลีนุกซ์ (LinuxSuse)
4. ขุนศึกลีนุกซ์ (LinuxRTA)
5. ไกลวัลลีนุกซ์ (LinuxKai-wal)
6. ลีนุกซ์อื่นๆอาทิ Slackware, Ziff, FreeBSD, Winlinux, Corel linux, Demien, Lindows, Turbo, PPC, Burapaของม.บูรพา

แมนเดรคซอฟท์(LinuxManDrake)
แมนเดรคซอฟท์ ผู้ผลิตลีนุกซ์สายพันธ์"แมนเดรค" ที่ติดตั้งง่าย พรั่งพร้อมด้วย ระบบบริหารอันสะดวกสบายและทันสมัย อีกทั้งGUI ที่สวยงาม ทั้ง KDE, Gnome
เรดแฮดลีนุกซ์(LinuxRedHat)

เรดแฮดลีนุกซ์(LinuxRedHat)
ลีนุกซ์สายพันธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างต่อเนื่องและติดตั้งไม่ยุ่งยากที่สุดมันมีส่วนประ กอบของเครื่องมือบริการส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพเหมือนเครื่องแม่ข่าย(server) Apache, Samba และOracle มีระบบ GUI ทั้งแบบ KDE และ Gnome
ซูซี่ลีนุกซ์(LinuxSuse)
รู้จักกันเป็นครั้งแรกในงานคอมพิวเตอร์เอ๊กโป ณ เมืองฮันโนเวอร์ สาธารณรัฐเยอรมันตะวันตก Suse linuxได้รับความนิยมกว่าลีนุกซ์ตัวอื่นๆ โดยเฉพาะในทวีปยุโรป, แม้แต่สหรัฐอเมริกาถิ่นของไมโครซอร์ฟ Suse linux เริ่มได้รับความนิยมเช่นกัน
ขุนศึกลีนุกซ์(LinuxRTA)
เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพบกไทย (Royal Thai Army) ตามนโยบายพึ่งพาตนเองและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ขีดความสามารถบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วย โดยมีโครงการวิจัย และพัฒนา ระบบเครือข่ายดังกล่าวขึ้นและนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาเป็นมาตรฐานการพัฒนาระบบงาน และใช้Internet Protocol เป็นมาตรฐานข้อตกลงการติดต่อเชื่อมโยงพร้อมติดตั้งระบบงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานในระดับหน่วยกองพันขึ้นมา ในนาม "ลีนุกซ์ ขุนศึก" ( LinuxRTA ) เพื่อ
1. ผลิตซอฟต์แวร์ระบบงานบนเครือข่ายสำเร็จรูป ในรูปแผ่น CD-ROM ให้ สามารถนำไปติดตั้งใช้งานภายในหน่วย แบบง่าย ๆ
2. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายสื่อสารทหาร (MILCOM)
3.สามารถเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายสากล (INTERNET)ได้
ไกลวัลลีนุกซ์(LinuxKai-wal)
ลีนุกซ์ภาษาไทยโดยบริษัท ไกรวัลย์ คอมพิวเตอร์
ตัวอย่างการใช้ลีนุกซ์
การใช้ลีนุกซ์ทะเล 5.0
การเลือกลินุกซ์ทะเล 5.0 เนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการ ที่เป็น Open Source และ GNU Public License เสียค่าใช้ค่าใช้จ่ายน้อย มีระบบภาษาไทยที่สมบูรณ์ มีโปรแกรม Web Server, SQL Database Server, FTP Server ก็เป็น Open Source และ GNU Public License ถ้าหากหน่วยงานของรัฐและเอกชน พร้อมใจที่จะใช้ ลินุกซ์ทะเล 5.0 จะช่วยประหยัดเงินของประเทศได้จำนวนเป็นจำนวนมาก
1. การกำหนดลักษณะเฉพาะของชุดคำสั่งระบบ และการเลือกใช้องค์ประกอบระบบการปฏิบัติการของเครื่อง
1.1 Operating System ลินุกซ์ทะเล 5.0 (Linux TLE 5.0) ประกอบด้วย
1.1.1 Kernel 2.4.18-27 รองรับ Hardware ได้มากขึ้น เช่น Lan Card, USB 2.0 ฯ
1.1.2 XFree 4.3.0 รองรับ Video Card ได้มากขึ้น
1.1.3 มีระบบภาษาไทย
- Text Mode (Terminal)
- Graphic Mode (X Window)
1.2 Servers Software ในลินุกซ์ทะเล 5.0 ประกอบด้วย
1.2.1 Web Server
- httpd 2.0.40 (Apache HTTP Server) ทำหน้าที่ในประมวลผลเว็บเพ็จ ที่เขียนด้วย
ภาษา HTML และ PHP
- PHP 4.2.2 เป็น Script Language ที่ฝังใน HTML ทำหน้าที่ติดต่อกับฐานข้อมูล
- php-mysql เป็นโปรแกรมเสริม PHP เพื่อให้ PHP ติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL
- php-pgsql เป็นโปรแกรมเสริม PHP เพื่อให้ PHP ติดต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL
1.2.2 SQL Database Server
- mysql-server เป็น RDBMS (Rational DataBase Management System)
- postgresql-server เป็น ORDBMS (Object Rational DataBase Management System)
1.2.3 FTP Server
- vsftpd ทำหน้าที่ในการย้ายไฟล์ระหว่าง Server กับ Client
1.3 Development Software
1.3.1 Development Tools ใช้สำหรับการพัฒนา Applications เพื่อแจกจ่ายและใช้งาน เช่น gcc,
perl, python ฯ
1.3.2 Kernel Development ใช้สำหรับปรับแต่งและ compile kernel เพื่อให้ลินุกซ์ทะเล
สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ Input/Output ที่ออกมาใหม่ได้
1.4 System Software
1.4.1 Administration Tools เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของ
เครื่อง สำหรับปรับแต่งระบบ ผ่านทาง GUI (Graphic User Interface) เช่น วันที่ เวลา
ภาษา จอภาพ Network, Mouse Keyboard ฯ
2. การเลือกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์
ในลินุกซ์ทะเล มีโปรแกรมอรรถประโยชน์จำนวนมาก ตามแต่ผู้ใช้จะเลือกใช้ ในส่วนการใช้
ลินุกซ์ทะเลทำหน้าที่เป็น Web Server, SQL Database Server, FTP Server จะเลือกใช้โปรแกรม
อรรถประโยชน์ ดังต่อไปนี้
2.1 pico เป็นโปรแกรมใช้สำหรับการสร้างและแก้ไข Text File จะทำงานบน Text Mode
ผู้ใช้งานลินุกซ์ที่มีความชำนาญในการทำงานบน Text Mode จะใช้โปรแกรมนี้ในปรับแต่ง (Config)
Service ต่างๆ ของ Server
2.2 gedit เป็นโปรแกรมใช้สำหรับการสร้างและแก้ไข Text File จะทำงานบน Graphic Mode
ผู้ใช้งานลินุกซ์ที่มีความชำนาญในการทำงานบน Graphic Mode จะใช้โปรแกรมนี้ในปรับแต่ง
(Config) Service ต่างๆ ของ Server
2.3 service เป็นโปรแกรมใช้ในการ Start/Stop/Restart Service ต่างๆ ของ Server สามารถ
ใช้งานได้ทั้ง Text Mode และ Graphic Mode
2.4 rpm เป็นโปรแกรมใช้ในการติดตั้งหรือยกเลิกการติดตั้ง โปรแกรม
rpm –i ชื่อโปรแกรมที่ต้องการติดตั้ง ต้องมีนามสกุล rpm
rpm –e ชื่อโปรแกรมที่ต้องการยกเลิกติดตั้ง
2.5 mount เป็นโปรแกรมที่ทำให้ลินุกซ์ทะเลติดต่อกับแผ่นดิสก์ และแผ่นซีดี
umount ยกเลิกการติดต่อ
ในกรณีที่เป็นแผ่นซีดี ถ้าไม่ยกเลิกการติดต่อ ไม่สามารถนำแผ่นซีดี ออกจาก CD-ROM Drive
2.6 File Roller เป็นโปรแกรมใช้ในการบีบอัดไฟล์บนลินุกซ์ทะเล ประโยชน์ที่ได้รับ
- ทำให้การย้ายไฟล์ระหว่าง Server กับ Client ได้เร็วขึ้น
- ลดการจราจรบนเครือข่าย ที่เป็น Intranet และ Internet
- ทำให้การย้ายไฟล์หลายๆไฟล์ มีความถูกต้อง เนื่องจากย้ายไฟล์เพียง 1 ไฟล์ ที่รวบรวม
ไฟล์ต่างๆ เก็บไว้ในไฟล์บีบอัด

ไม่มีความคิดเห็น: