วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ภาษาCipher

นายเอกภพ มะโรณีย์ 5022252110 เอก วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อเล่น คือ A E K

ASCII คือ 41 45 4B
แปลงเป็นเลขฐาน 2 คือ 010000,010100,010101,0001011

16 , 4+16, 1+4+16, 1+2+8

16 , 20 , 21 , 11
Cipher คือ Q , U , V , L

รหัส I LOVE YOUS
Plaintext I L O V E Y O U S

Ascii 49 4C 4F 56 45 59 4F 55 53

Binary 010010/01,0100/1100,01/001111,/010101/10,0100/
0101,01/011001/,010011/11,0101/0101,01/010011

18 20 49 15 21 36 21 25 19 53 21 19

Cipher S U x P V k V Z T 1 V T

ไม่มีความคิดเห็น: